REKLAM

Yeni Çizgi İnternet sayfasına reklam verenlere değişik bölümler, sayesinde birbirinden farklı reklam seçenekleri sunuyoruz.

 Reklam veren kendi hedef kitlesi ve ürününe uygun olarak seçeceği bölümlerde, aşağıda yer alan reklam seçeneklerini kullanabilir. 

Seçeneklerin fiyatlandırılması, dönemleri ve teknik zorunluluklar konusunda detaylı bilgi için:

ajans@yenicizgihaber.com

info@yenicizgihaber.com